با سلام
ضمن تبریک به پرسنل نیروی انتظامی به مناسبت روز نیروی انتظامی به استحضار میرساند در روز سه شنبه مورخ 13 مهر 1395 جناب آقای شجاعیان ( بازنشسته و جانباز نیروی انتظامی ) برای دانش آموزان دقایقی در مورد اهمیت نیروی انتظامی سخنرانی کردند . برای ایشان و همکارانشان آروزی سلامتی و توفیق روز افزون از خداوند منان خواهانیم . 
تصاویر این سخنرانی در ادامه مطلب . . . .