جلسه ای با حضور جناب آقایان سیاح ( موسس آموزشگاه ) و علیرضاپور ( استاد مشاور آموزشگاه ) برگزار گردید .
تصاویر این جلسه در ادامه مطلب . . .