تبلیغات
آموزشگاه غیر دولتی پسرانه پنجم آذر - اسامی کارکنان آموزشگاه

آموزشگاه غیر دولتی پسرانه پنجم آذر

باسمه تعالی

اسامی کارکنان آموزشگاه غیردولتی پسرانه پنجم آذر ( متوسطه دوره اول )


1- جناب آقای محمد علی قنبری ( مدیریت )

2- جناب آقای سید علی علوی زاده ( معاونت آموزشی )

3- جناب آقای سید عطا اله علوی زاده ( دبیر )

4- جناب آقای حسنعلی اسماعیلی ( دبیر )

5- جناب آقای مهدی صالح تبار ( دبیر )

6- جناب آقای جهانبخش قنبری ( دبیر )

7- جناب آقای حسن ارجمند ( دبیر )

8- جناب آقای عدالتخواه ( دبیر )

9- جناب آقای طیب مرادی ( دبیر )